Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
Department of Agrometeorology and Applied Informatics
 

Historia ZakładuHistory of Department
PublikacjePublications

Model Agroklimatu

Model agroklimatu informuje o istotnych dla rolnictwa warunkach klimatycznych w Polsce i może być wykorzystany do planowania i prognozowania rozwoju działu gospodarki jakim jest produkcja rolna. Model agroklimatu posiada algorytmy, które wyznaczają charakterystyki klimatyczne (temperatura powietrza, suma opadów itd.) w punktach o znanym położeniu geograficznym. Algorytmy te określają także rozkład statystyczny podstawowych charakterystyk klimatu w dowolnym punkcie Polski i w dowolnym okresie.  
The Agroclimate Model

The Agroclimate Model provides information on important climate conditions in Poland and can be used in planning the development of agricultural production. Essential building blocks of the Agroclimate Model are algorithms for calculating climatic elements (e.g. temperature of the air, precipitation sum) in points of known geographic location. The algorithms make it possible to determine statistical distribution of the most important elements of the climate in any place in Poland and over any period.
Systemy wspomagania decyzji w uprawach roślin

Zasadnicze narzędzie informatyczne umożliwiające efektywne korzystanie z informacji to system informacji. System taki umożliwia gromadzenie i przetwarzanie danych do postaci łatwo czytelnej. System wspomagania decyzji (SWD) to wyspecjalizowany system informacji, w którym są generowane i prezentowane informacje potrzebne do podejmowania decyzji. Informacje prezentowane są w formie ułatwiającej ich zastosowanie w konkretnych przypadkach (np. przez podanie szeregu rozwiązań spełniających określone kryteria uporządkowanych w kolejności od rozwiązania najlepszego).
Decision Support Systems in plant cultivation

The key IT tool for more effective use of information is the information system. The main functions of such a system consist in storing and processing the data to the form easily readable. The information system specialized in the generation and presentation of the information necessary to make decisions is called the decision support system (DSS). Special attention is paid to the form of information presentation in the DSS in order to make it easily usable in particular cases (eg. by giving a variety of solutions and indicating the best solution to match certain criteria).
Rolnicze systemy informacji przestrzennej
Podstawowe zadania tych systemów to gromadzenie i udostępnianie informacji określających środowisko glebowo-przyrodnicze, usprawniając racjonalne zarządzanie rolniczą przestrzenią produkcyjną. Posiadają one funkcje inwentaryzacyjne i monitoringowe, a także przetwarzają dane i prezentują informacje w postaci graficznej (mapy tematyczne).
Agricultural Spatial Information Systems
The basic function of these systems is to collect and process agricultural data together with the data about the natural environment so that rational decisions can be made with regard to what areas are best suitable for crop production. The systems have components for inventorying and monitoring as well as data processing and information presentation in the form of thematic maps.
Łącza
Links
Od 13.12.2005 wizyta nr:
Since 13 Dec. 2005 visit no. 
Statystyka wizyt Free Website Statistics
Ostatnia modyfikacja 2015.10.16
Last modified 16 Oct. 2015
Webmaster