Wstecz Strona główna
Atlas Agroklimatyczny
English version

Mapy numeryczne w skali 1:4.000.000, pochodzące z Modelu Agroklimatu (1998-2002)
Mapy klimatyczne informują o kształtowaniu się istotnych dla rolnictwa zjawisk klimatycznych, mających znaczenie strategiczne (długookresowe) w odróżnieniu od danych pogodowych, które można wykorzystać do działań operacyjnych (bieżących). Model agroklimatu pozwala generować różnorodne mapy agroklimatyczne (przedstawiające takie elementy jak temperatura, sumy opadów, usłonecznienie) na podstawie bazy danych numerycznego modelu terenu oraz algorytmów, wg których dane te są przetwarzane [1, 2, 3]. Model agroklimatu umożliwia określenie wypadkowego działania wybranych czynników klimatycznych. Dość łatwe jest także połączenie informacji klimatycznych z danymi innego rodzaju, np. glebowymi [4, 7], ekonomicznymi [5, 6] itp. Wyniki takich analiz mogą być użyte np. do planowania produkcji rolnej.

Temperatura powietrza
 1. Górski T., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A., Posielski K.: Średnia temperatura roku. IUNG Puławy 1998.
 2. Górski T., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A., Posielski K.: Średnia temperatura stycznia. IUNG Puławy 1998.
 3. Górski T., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A., Posielski K.: Średnia temperatura lutego. IUNG Puławy 1998.
 4. Górski T., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A., Posielski K.: Średnia temperatura marca. IUNG Puławy 1998.
 5. Górski T., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A., Posielski K.: Średnia temperatura kwietnia. IUNG Puławy 1998.
 6. Górski T., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A., Posielski K.: Średnia temperatura maja. IUNG Puławy 1998.
 7. Górski T., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A., Posielski K.: Średnia temperatura czerwca. IUNG Puławy 1998.
 8. Górski T., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A., Posielski K.: Średnia temperatura lipca. IUNG Puławy 1998.
 9. Górski T., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A., Posielski K.: Średnia temperatura sierpnia. IUNG Puławy 1998.
 10. Górski T., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A., Posielski K.: Średnia temperatura września. IUNG Puławy 1998.
 11. Górski T., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A., Posielski K.: Średnia temperatura października. IUNG Puławy 1998.
 12. Górski T., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A., Posielski K.: Średnia temperatura listopada. IUNG Puławy 1998.
 13. Górski T., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A., Posielski K.: Średnia temperatura grudnia. IUNG Puławy 1998.

Suma opadów
 1. Górski T., Demidowicz G., Deputat T., Górska K., Marcinkowska I., Spoz-Pać W., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma roczna opadów. IUNG Puławy 1998.
 2. Górski T., Doroszewski A., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów w styczniu. IUNG Puławy 1998.
 3. Górski T., Doroszewski A., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów w lutym. IUNG Puławy 1998.
 4. Demidowicz G., T., Górska K., Górski T., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów w marcu. IUNG Puławy 1999.
 5. Demidowicz G., T., Górska K., Górski T., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów w kwietniu. IUNG Puławy 1999.
 6. Górski T., Doroszewski A., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów w maju. IUNG Puławy 1999.
 7. Demidowicz G., T., Górska K., Górski T., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów w czerwcu. IUNG Puławy 1999.
 8. Demidowicz G., T., Górska K., Górski T., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów w lipcu. IUNG Puławy 1999.
 9. Doroszewski A., Górska K., Górski T., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów w sierpniu. IUNG Puławy 1999.
 10. Górski T., Doroszewski A., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów we wrześniu. IUNG Puławy 1999.
 11. Doroszewski A., Górska K., Górski T., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów w październiku. IUNG Puławy 1999.
 12. Doroszewski A., Górska K., Górski T., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów w listopadzie. IUNG Puławy 1999.
 13. Górska K., Górski T., Spoz-Pać W., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów w grudniu. IUNG Puławy 1999.
Prawdopodobienstwo opadów
 1. Górski T., Doroszewski A., Górska K., Zaliwski A., Wróblewska E.: Suma opadów stycznia przewyższana z prawdopodobieństwem 1%. IUNG Puławy 2000.
 2. Górski T., Doroszewski A., Górska K., Zaliwski A., Wróblewska E.: Suma opadów lutego przewyższana z prawdopodobieństwem 1%. IUNG Puławy 2000.
 3. Górski T., Doroszewski A., Górska K., Zaliwski A., Wróblewska E.: Suma opadów marca przewyższana z prawdopodobieństwem 1%. IUNG Puławy 2000.
 4. Górski T., Doroszewski A., Górska K., Zaliwski A., Wróblewska E.: Suma opadów kwietnia przewyższana z prawdopodobieństwem 1%. IUNG Puławy 2000.
 5. Górski T., Doroszewski A., Górska K., Zaliwski A., Wróblewska E.: Suma opadów maja przewyższana z prawdopodobieństwem 1%. IUNG Puławy 2000.
 6. Górski T., Doroszewski A., Górska K., Zaliwski A., Wróblewska E.: Suma opadów czerwca przewyższana z prawdopodobieństwem 1%. IUNG Puławy 2000.
 7. Górski T., Doroszewski A., Górska K., Zaliwski A., Wróblewska E.: Suma opadów lipca przewyższana z prawdopodobieństwem 1%. IUNG Puławy 2000.
 8. Górski T., Doroszewski A., Górska K., Zaliwski A., Wróblewska E.: Suma opadów sierpnia przewyższana z prawdopodobieństwem 1%. IUNG Puławy 2000.
 9. Górski T., Doroszewski A., Górska K., Zaliwski A., Wróblewska E.: Suma opadów września przewyższana z prawdopodobieństwem 1%. IUNG Puławy 2000.
 10. Górski T., Doroszewski A., Górska K., Zaliwski A., Wróblewska E.: Suma opadów października przewyższana z prawdopodobieństwem 1%. IUNG Puławy 2000.
 11. Górski T., Doroszewski A., Górska K., Zaliwski A., Wróblewska E.: Suma opadów listopada przewyższana z prawdopodobieństwem 1%. IUNG Puławy 2000.
 12. Górski T., Doroszewski A., Górska K., Zaliwski A., Wróblewska E.: Suma opadów grudnia przewyższana z prawdopodobieństwem 1%. IUNG Puławy 2000.
 13. Górski T., Doroszewski A., Górska K., Zaliwski A., Wróblewska E.: Suma opadów stycznia przewyższana z prawdopodobieństwem 5%. IUNG Puławy 2000.
 14. Górski T., Doroszewski A., Górska K., Zaliwski A., Wróblewska E.: Suma opadów lutego przewyższana z prawdopodobieństwem 5%. IUNG Puławy 2000.
 15. Górski T., Doroszewski A., Górska K., Zaliwski A., Wróblewska E.: Suma opadów marca przewyższana z prawdopodobieństwem 5%. IUNG Puławy 2000.
 16. Górski T., Doroszewski A., Górska K., Zaliwski A., Wróblewska E.: Suma opadów kwietnia przewyższana z prawdopodobieństwem 5%. IUNG Puławy 2000.
 17. Górski T., Doroszewski A., Górska K., Zaliwski A., Wróblewska E.: Suma opadów maja przewyższana z prawdopodobieństwem 5%. IUNG Puławy 2000.
 18. Górski T., Doroszewski A., Górska K., Zaliwski A., Wróblewska E.: Suma opadów czerwca przewyższana z prawdopodobieństwem 5%. IUNG Puławy 2000.
 19. Górski T., Doroszewski A., Górska K., Zaliwski A., Wróblewska E.: Suma opadów lipca przewyższana z prawdopodobieństwem 5%. IUNG Puławy 2000.
 20. Górski T., Doroszewski A., Górska K., Zaliwski A., Wróblewska E.: Suma opadów sierpnia przewyższana z prawdopodobieństwem 5%. IUNG Puławy 2000.
 21. Górski T., Doroszewski A., Górska K., Zaliwski A., Wróblewska E.: Suma opadów września przewyższana z prawdopodobieństwem 5%. IUNG Puławy 2000.
 22. Górski T., Doroszewski A., Górska K., Zaliwski A., Wróblewska E.: Suma opadów października przewyższana z prawdopodobieństwem 5%. IUNG Puławy 2000.
 23. Górski T., Doroszewski A., Górska K., Zaliwski A., Wróblewska E.: Suma opadów listopada przewyższana z prawdopodobieństwem 5%. IUNG Puławy 2000.
 24. Górski T., Doroszewski A., Górska K., Zaliwski A., Wróblewska E.: Suma opadów grudnia przewyższana z prawdopodobieństwem 5%. IUNG Puławy 2000.
 25. Górski T., Demidowicz G., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów stycznia przewyższana z prawdopodobieństwem 95%. IUNG Puławy 2000.
 26. Górski T., Demidowicz G., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów lutego przewyższana z prawdopodobieństwem 95%. IUNG Puławy 2000.
 27. Górski T., Demidowicz G., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów marca przewyższana z prawdopodobieństwem 95%. IUNG Puławy 2000.
 28. Górski T., Demidowicz G., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów kwietnia przewyższana z prawdopodobieństwem 95%. IUNG Puławy 2000.
 29. Górski T., Demidowicz G., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów maja przewyższana z prawdopodobieństwem 95%. IUNG Puławy 2000.
 30. Górski T., Demidowicz G., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów czerwca przewyższana z prawdopodobieństwem 95%. IUNG Puławy 2000.
 31. Górski T., Demidowicz G., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów lipca przewyższana z prawdopodobieństwem 95%. IUNG Puławy 2000.
 32. Górski T., Demidowicz G., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów sierpnia przewyższana z prawdopodobieństwem 95%. IUNG Puławy 2000.
 33. Górski T., Demidowicz G., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów września przewyższana z prawdopodobieństwem 95%. IUNG Puławy 2000.
 34. Górski T., Demidowicz G., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów października przewyższana z prawdopodobieństwem 95%. IUNG Puławy 2000.
 35. Górski T., Demidowicz G., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów listopada przewyższana z prawdopodobieństwem 95%. IUNG Puławy 2000.
 36. Górski T., Demidowicz G., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów grudnia przewyższana z prawdopodobieństwem 95%. IUNG Puławy 2000.
 37. Górski T., Demidowicz G., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów stycznia przewyższana z prawdopodobieństwem 99%. IUNG Puławy 2000.
 38. Górski T., Demidowicz G., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów lutego przewyższana z prawdopodobieństwem 99%. IUNG Puławy 2000.
 39. Górski T., Demidowicz G., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów marca przewyższana z prawdopodobieństwem 99%. IUNG Puławy 2000.
 40. Górski T., Demidowicz G., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów kwietnia przewyższana z prawdopodobieństwem 99%. IUNG Puławy 2000.
 41. Górski T., Demidowicz G., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów maja przewyższana z prawdopodobieństwem 99%. IUNG Puławy 2000.
 42. Górski T., Demidowicz G., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów czerwca przewyższana z prawdopodobieństwem 99%. IUNG Puławy 2000.
 43. Górski T., Demidowicz G., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów lipca przewyższana z prawdopodobieństwem 99%. IUNG Puławy 2000.
 44. Górski T., Demidowicz G., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów sierpnia przewyższana z prawdopodobieństwem 99%. IUNG Puławy 2000.
 45. Górski T., Demidowicz G., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów września przewyższana z prawdopodobieństwem 99%. IUNG Puławy 2000.
 46. Górski T., Demidowicz G., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów października przewyższana z prawdopodobieństwem 99%. IUNG Puławy 2000.
 47. Górski T., Demidowicz G., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów listopada przewyższana z prawdopodobieństwem 99%. IUNG Puławy 2000.
 48. Górski T., Demidowicz G., Górska K., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma opadów grudnia przewyższana z prawdopodobieństwem 99%. IUNG Puławy 2000.
Usłonecznienie
 1. Demidowicz G., Górska K., Górski T., Wróblewska E., Zaliwski A.: Średnie usłonecznienie roku. IUNG Puławy 1999.
 2. Demidowicz G., Górska K., Górski T., Wróblewska E., Zaliwski A.: Średnie usłonecznienie w styczniu. IUNG Puławy 1999.
 3. Demidowicz G., Górska K., Górski T., Wróblewska E., Zaliwski A.: Średnie usłonecznienie w lutym. IUNG Puławy 1999.
 4. Demidowicz G., Górska K., Górski T., Wróblewska E., Zaliwski A.: Średnie usłonecznienie w marcu. IUNG Puławy 1999.
 5. Demidowicz G., Górska K., Górski T., Wróblewska E., Zaliwski A.: Średnie usłonecznienie w kwietniu. IUNG Puławy 1999.
 6. Demidowicz G., Górska K., Górski T., Wróblewska E., Zaliwski A.: Średnie usłonecznienie w maju. IUNG Puławy 1999.
 7. Doroszewski A., Górska K., Górski T., Wróblewska E., Zaliwski A.: Średnie usłonecznienie w czerwcu. IUNG Puławy 1999.
 8. Doroszewski A., Górska K., Górski T., Wróblewska E. , Zaliwski A. : Średnie usłonecznienie w lipcu. IUNG Puławy 1999.
 9. Doroszewski A., Górska K., Górski T., Wróblewska E., Zaliwski A.: Średnie usłonecznienie w sierpniu. IUNG Puławy 1999.
 10. Doroszewski A., Górska K., Górski T., Wróblewska E., Zaliwski A.: Średnie usłonecznienie we wrześniu. IUNG Puławy 1999.
 11. Doroszewski A., T., Górska K., Górski T., Wróblewska E., Zaliwski A.: Średnie usłonecznienie w październiku. IUNG Puławy 1999.
 12. Doroszewski A., T., Górska K., Górski T., Wróblewska E., Zaliwski A.: Średnie usłonecznienie w listopadzie. IUNG Puławy 1999.
 13. Górska K., Górski T., Spoz-Pać W., Wróblewska E., Zaliwski A.: Średnie usłonecznienie w grudniu. IUNG Puławy 1999.
Wilgotność względna powietrza
 1. Górski T., Demidowicz G., Doroszewski A., Spoz-Pać W., Wróblewska E., Zaliwski A.: Wilgotność względna powietrza o godzinie 13 (średnia roczna). IUNG Puławy 2001.
 2. Górski T., Demidowicz G., Doroszewski A., Wróblewska E., Zaliwski A.: Wilgotność względna powietrza w styczniu o godzinie 13. IUNG Puławy 2001.
 3. Górski T., Demidowicz G., Doroszewski A., Wróblewska E., Zaliwski A.: Wilgotność względna powietrza w lutym o godzinie 13. IUNG Puławy 2001.
 4. Górski T., Demidowicz G., Doroszewski A., Wróblewska E., Zaliwski A.: Wilgotność względna powietrza w marcu o godzinie 13. IUNG Puławy 2001.
 5. Górski T., Demidowicz G., Doroszewski A., Wróblewska E., Zaliwski A.: Wilgotność względna powietrza w kwietniu o godzinie 13. IUNG Puławy 2001.
 6. Górski T., Demidowicz G., Doroszewski A., Wróblewska E., Zaliwski A.: Wilgotność względna powietrza w maju o godzinie 13. IUNG Puławy 2001.
 7. Górski T., Demidowicz G., Doroszewski A., Wróblewska E., Zaliwski A.: Wilgotność względna powietrza w czerwcu o godzinie 13. IUNG Puławy 2001.
 8. Górski T., Demidowicz G., Doroszewski A., Wróblewska E., Zaliwski A.: Wilgotność względna powietrza w lipcu o godzinie 13. IUNG Puławy 2001.
 9. Górski T., Demidowicz G., Doroszewski A., Wróblewska E., Zaliwski A.: Wilgotność względna powietrza w sierpniu o godzinie 13. IUNG Puławy 2001.
 10. Górski T., Demidowicz G., Doroszewski A., Wróblewska E., Zaliwski A.: Wilgotność względna powietrza we wrześniu o godzinie 13. IUNG Puławy 2001.
 11. Górski T., Demidowicz G., Doroszewski A., Wróblewska E., Zaliwski A.: Wilgotność względna powietrza w październiku o godzinie 13. IUNG Puławy 2001.
 12. Górski T., Demidowicz G., Doroszewski A., Wróblewska E., Zaliwski A.: Wilgotność względna powietrza w listopadzie o godzinie 13. IUNG Puławy 2001.
 13. Górski T., Demidowicz G., Doroszewski A., Wróblewska E., Zaliwski A.: Wilgotność względna powietrza w grudniu o godzinie 13. IUNG Puławy 2001.
Ewapotranspiracja potencjalna
 1. Górski T., Demidowicz G., Doroszewski A., Wróblewska E., Zaliwski A.: Średnia roczna ewapotranspiracja potencjalna w Polsce. IUNG Puławy 2002.
 2. Górski T., Demidowicz G., Doroszewski A., Wróblewska E., Zaliwski A.: Średnia ewapotranspiracja potencjalna w Polsce w kwietniu. IUNG Puławy 2002.
 3. Górski T., Demidowicz G., Doroszewski A., Wróblewska E., Zaliwski A.: Średnia ewapotranspiracja potencjalna w Polsce w maju. IUNG Puławy 2002.
 4. Górski T., Demidowicz G., Doroszewski A., Wróblewska E., Zaliwski A.: Średnia ewapotranspiracja potencjalna w Polsce w czerwcu. IUNG Puławy 2002.
 5. Górski T., Demidowicz G., Doroszewski A., Wróblewska E., Zaliwski A.: Średnia ewapotranspiracja potencjalna w Polsce w lipcu. IUNG Puławy 2002.
 6. Górski T., Demidowicz G., Doroszewski A., Wróblewska E., Zaliwski A.: Średnia ewapotranspiracja potencjalna w Polsce w sierpniu. IUNG Puławy 2002.
 7. Górski T., Demidowicz G., Doroszewski A., Wróblewska E., Zaliwski A.: Średnia ewapotranspiracja potencjalna w Polsce we wrześniu. IUNG Puławy 2002.
 8. Górski T., Demidowicz G., Doroszewski A., Wróblewska E., Zaliwski A.: Średnia ewapotranspiracja potencjalna w Polsce w październiku. IUNG Puławy 2002.
Fenologia
 1. Demidowicz G., Górski T., Wróblewska E., Zaliwski A., Posielski K.: Długość okresu wegetacyjnego. IUNG Puławy 1998.
 2. Demidowicz G., Górski T., Wróblewska E., Zaliwski A.: Średnie dobowe opady w okresie wegetacyjnym. IUNG Puławy 1998.
 3. Deputat T., Górski T., Wróblewska E., Zaliwski A.: Suma temperatur efektywnych (>6°C). IUNG Puławy 1998.
 4. Górski T., Jakacka M., Zaliwski A., Wróblewska E.: Optymalny termin siewu kukurydzy (w zależności od temperatury powietrza wiosną). IUNG Puławy 2002.
 5. Górski T., Jakacka M., Wróblewska E., Zaliwski A.: Daty dojrzewania kukurydzy. IUNG Puławy 1998.
 6. Górski T., Jakacka M., Zaliwski A., Wróblewska E.: Prawdopodobieństwo (%) dojrzewania kukurydzy FAO 230 uprawianej na ziarno. IUNG Puławy 2002.
 7. Górski T., Jakacka M., Zaliwski A., Wróblewska E.: Prawdopodobieństwo (%) dojrzewania kukurydzy FAO 260 uprawianej na ziarno. IUNG Puławy 2002.
 8. Górski T., Jakacka M., Zaliwski A., Wróblewska E.: Prawdopodobieństwo (%) dojrzewania kukurydzy FAO 290 uprawianej na ziarno. IUNG Puławy 2002.
 9. Górski T., Jakacka M., Zaliwski A., Wróblewska E.: Zmiany prawdopodobieństwa dojrzewania kukurydzy FAO 290 na ziarno (w punktach %). IUNG Puławy 2002.
 10. Górski T., Jakacka M., Zaliwski A., Wróblewska E.: Prawdopodobieństwo (%) dojrzewania kukurydzy FAO 240 uprawianej na kiszonkę. IUNG Puławy 2002.
 11. Górski T., Jakacka M., Zaliwski A., Wróblewska E.: Prawdopodobieństwo (%) dojrzewania kukurydzy FAO 270 uprawianej na kiszonkę. IUNG Puławy 2002.
 12. Górski T., Jakacka M., Zaliwski A., Wróblewska E.: Prawdopodobieństwo (%) dojrzewania kukurydzy FAO 300 uprawianej na kiszonkę. IUNG Puławy 2002.
 13. Górski T., Jakacka M., Zaliwski A., Wróblewska E.: Zmiany prawdopodobieństwa dojrzewania kukurydzy FAO 300 na kiszonkę (w punktach %). IUNG Puławy 2002.
Literatura:
 1. Górski T., Górska K.: An algorithm for evaluating the annual cycle of sunshine duration in Poland. Proc. 2-nd ISES-Europe Solar Congress, Portoroz, 1998, I.1.4:1-6
 2. Górski T., Górska K.: An algorithm for evaluating the temperature sums in Poland. Proc. 2-nd European Congress on Applied Climatology, CD ROM, ZAMG, Wien, 1998
 3. Górski T., Zaliwski A.: Model Agroklimatu Polski (Agroclimate Model of Poland). Pamiętnik Puławski, zeszyt 130/I:2002:251- 260, IUNG, Puławy.
 4. Zaliwski A.: Analiza warunków lokalizacji plantacji chmielu w Polsce przy użyciu GIS (Analysis of conditions for selecting a hop garden site with the aid of GIS). Inżynieria Rolnicza Nr 3(14)/2000, s. 167-173.
 5. Zaliwski A., Górski T.: Wykorzystanie przestrzennego modelu agroklimatu do określenia opłacalności uprawy kukurydzy na ziarno (Employment of spatial model of agroclimate for determination of profitability of maize produced for grain). Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie SILGIS Centre. International Conference, Kraków, 15-17.11.1999. Materiały konferencyjne, s. 198-204.
 6. Zaliwski A., Hołaj J.: Wykorzystanie GIS i modeli analitycznych do wspomagania decyzji w produkcji chmielarskiej (Using GIS and Analytical Models for Decision Support in Hop Production). Pamiętnik Puławski, zeszyt 130/I:2002:779-786, IUNG, Puławy.
 7. Zaliwski A., Nieróbca A., Górski T.: An internet system of evaluation of potato yield loss as influenced by precipitation deficiency in Poland. VII Congress of the European Society for Agronomy, 15 - 18 July 2002, Cordoba, Spain. Conference proceedings, pp. 339

Ostatnia modyfikacja: 13.07.2005
Piotr Koza - skako@wp.pl
Kontakt