Wstecz (Back) Strona główna (Main Page)
Publikacje Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
(Publications of the Department of Agrometeorology and Applied Informatics)

Publikacje (Publications) 2003
 1. Błoch Z.: Forecasting of fertilizer consumption in Poland. Nawozy i Nawożenie. 2003, 1 (14), 47-57.
 2. Ciołkosz A., Bochenek Z., Filipiak K.: Assessment of Crop Areas with the Use of Remote Sensing Data and Area Frame Sampling Method. Statistics in Transition. October 2003, vol. 6, no. 2: 233-248.
 3. Demidowicz G., Kozyra J., Jazurek M.: Results of phenological observations carried out in Puławy in relation to climatic trends. Acta Univ.Wratisl. 2542, Studia Geogr. 2003, 75: 359-369.
 4. Demidowicz G., Łykowski B.: Warunki wilgotnościowe wiosny i lata w 2002 r. w Polsce. Przegl. Naukowy, Inż. i Kształt. Środ. 2003, 25: 269-276.
 5. Doroszewski A.: Wpływ składu spektralnego promieniowania odbitego od powierzchni gruntu na rozwój, pokrój i plonowanie gryki. Pam. Puł. 2003, 133: 43-57.
 6. Faber A., Kuś J.: Alternatywne kierunki produkcji rolnictwa polskiego. Pam. Puł. 2003, 132: 59-71.
 7. Faber A.: Cele i instrumenty wspierania rozwoju obszarów wiejskich po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Pam. Puł. 2003, 132: 51-58.
 8. Filipiak K.: Ocena wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce w ujęciu regionalnym. Pam. Puł. 2003, 132: 73-79.
 9. Filipiak K.: Waloryzacja i delimitacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Charakterystyka rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. GUS. 2003, 81-100.
 10. Filipiak K.: Wykorzystanie potencjału produkcyjnego rolnictwa w różnych regionach Polski. Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. UR Rzeszów 2003. t.I: 164-173.
 11. Górski T., Górska K.: The effects of scale on crop yield variability. Agricultural Systems. 2003, 78: 425-434.
 12. Górski T., Kuś J.: Wpływ zmian klimatu na rolnictwo. W: Czy Polsce grożą katastrofy klimatyczne? IGBP PAN Warszawa 2003, 66-81.
 13. Kozyra J., Zaliwski A., Nieróbca A.: Internetowy model sum temperatur w fenologii. Postępy w Ochronie Roślin. Poznań 2003, 43 (2).
 14. Łykowski B., Demidowicz G.: Naturalne zmiany klimatyczne w Polsce.. Przegl. Naukowy, Inż. i Kształt. Środ. 2003, 25: 187-192.
 15. Nieróbca A., Horoszkiewicz-Janka J., Czembor J.H.: Ochrona roślin - ważny element technologii uprawy zbóż w UE. Pam. Puł. 2003, 132: 311-320.
 16. Nieróbca A., Horoszkiewicz-Janka J., Czembor J. H., Filoda G., Sikora H., Leszczyńska D.: Skuteczność zwalczania chorób grzybowych na pszenicy jarej i jęczmieniu jarym przy wykorzystaniu duńskiego systemu wspomagania decyzji. Postępy w ochronie roślin. Poznań 2003, 43 (2).
 17. Pudełko R.: Topographic map of the SSSI No. 8, King George Island, West Antarctica, Polish Polar Research. 2003, vol. 24, 1: 53-60.
 18. Zaliwski A., Hołaj J.: Evaluating Costs of Protection against Late Blight of Potato Grown according to Different Technologies. Pam. Puł. 2003, 133: 223-234.
 19. Zaliwski A., Hołaj J.: Rozwój społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich. Pam. Puł. 2003, 132: 419-428.
 20. Zaliwski A., Wolny S.: A Concept of Internet Decision Support System for Integrated Plant Protection. Journal of Plant Protection Research. 2003, 43 (3): 281-290.
Opr. Jacek Hołaj

Ostatnia modyfikacja (last modified) 29.03.2004 Kontakt