Wstecz (Back) Strona główna (Main Page)
Publikacje Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
(Publications of the Department of Agrometeorology and Applied Informatics)

Publikacje (Publications) 2004
 1. Ciołkosz A., Kulikowski R., Filipiak K., Bielecka E.: Charakterystyka rolnicza przestrzeni produkcyjnej w Polsce na początku XXI wieku. Wiadomości Statystyczne. 2004, 4(515): 46-54.
 2. Ciołkosz A., Kulikowski R., Filipiak K., Bielecka E.: The Agricultural Production Space in Poland at the Beginning of 21st Century and its Characterisation. Statistics in Transition. June 2004, Vol. 6, No 6, pp. 899-912.
 3. Dietrych-Szóstak D., Grabiński J., Faber A.: Zawartość rozpuszczalnych sacharydów zapasowych w międzywęźlu pod dokłosiem a wysokość plonu pszenic ozimych w warunkach suszy. Pam. Puł. 2004, 137: 33-46.
 4. Faber A.: Systemy pomocy dla rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Programy rolno-środowiskowe jako instrument wsparcia dla rolników. IUNG, Puławy. 2004, s. 5-16.
 5. Faber A.: Weryfikacja krzywej rozcieńczenia azotu dla pszenicy ozimej. Frag. Agron., 1(81), 2004, s. 29-41.
 6. Górski T.: Stan obecny i perspektywy agrometeorologii. Acta Agrophysica. 2004, 105: 257-262.
 7. Górski T.: Wkład Profesora Anatola Listowskiego w agroekologię. Pam. Puł. 2004, 136: 40-44.
 8. Jadczyszyn T., Faber A., Pudełko R.: Możliwości i ograniczenia w praktycznym stosowaniu zasad precyzyjnego nawożenia. Wieś Jutra. 2004, 10(75): 7-10.
 9. Kozyra J., Górski T.: Wpływ zmian klimatu na uprawę roślin w Polsce. Klimat – Środowisko – Człowiek. Polski Klub Ekologiczny, Okręg Dolnośląski. Wrocław. 2004, s. 41-50.
 10. Rothkachl J., Filipiak K., Podolska G.: Jakość ziarna pszenicy w zależności od rejonu uprawy. Pam. Puł. 2004, 135: 269-277.
 11. Wolny S., Horoszkiewicz-Janka J., Sikora H., Kapsa J., Zaliwski A., Nieróbca A., Kozyra J., Domaradzki K.: Wyniki prac badawczych i adaptacyjnych nad polskim internetowym systemem wspomagania decyzji w ochronie roślin w 2003 roku. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin. 2004, 44(1): 513-522.
 12. Zaliwski A., Nieróbca A.: Internetowy system wspomagania decyzji w zakresie integracji ochrony zbóż. Wieś Jutra. 2004, 10(75): 20-21.
Opr. Jacek Hołaj

Ostatnia modyfikacja 20.11.2006
Last modified 20 Nov. 2006