Wstecz (Back) Strona główna (Main Page)
Publikacje Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
(Publications of the Department of Agrometeorology and Applied Informatics)

Publikacje (Publications) 2005
 1. Borowik M., Biskupski A., Treder W., Malinowski P., Pietruch C.: Composition and Production Technology of Fertilizers for Fertigation of Orchards and Berry Fields. Polish Journal of Environmental Studies. 2005, Vol. 14. Supplement II: 37- 43.
 2. Demidowicz G.: Bonitacja agroklimatu Polski dla wielokośnego zbioru zielonej masy lucerny. Acta Agrophysica. 2005, 6(1): 53-58.
 3. Doroszewski A.: Krzewienie się żyta w niskich temperaturach w okresie jesienno-zimowym. Woda Środ. Obsz. Wiej., 2005, 5, z. specj. (14): 107-118.
 4. Faber A.: Potencjał uprawy roślin energetycznych w Polsce. Wieś Jutra, 2005, 7(84): 21-22.
 5. Filipiak K.: Jednoroczne i krótkotrwałe doświadczenia nawozowe. Fragm. Agron. 2005, t1: 375 - 387.
 6. Fotyma E., Fotyma M., Pietruch Cz.: Zawartość gleb Polski w azot mineralny. Nawozy i Nawożenie. Fertilizers and Fertilization. 2005, t2: 41- 48.
 7. Hołaj J., Machul M.: Modelowanie kosztów produkcji kiszonki z kukurydzy. Pamiętnik Puławski, 2005, 140: 69-78.
 8. Horoszkiewicz-Janka J., Nieróbca A., Czembor J.H., Sikora H.: Porażenie pszenicy ozimej przez grzyby chorobotwórcze w zależności od zastosowanej strategii ochrony. Prog. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin 2005, 45(2): 708-711.
 9. Igras J., Pietruch Cz.: Zawartość składników biogennych w wodach drenarskich w Polsce. Nawozy i Nawożenie. 2005, nr 2: 97-112.
 10. Kozyra J., Pudełko R., Mizak K.: Wykorzystanie Modelu Agroklimatu Polski do analiz agrotopoklimatycznych na przykładzie gminy Korczyna. Acta Agroph. 2005, 6(1): 133-144.
 11. Nieróbca A.: Porównanie temperatury gleby na ugorze i pod murawą. Acta Agrophysica, 2005, 6(2): 443-453.
 12. Sikora H., Horoszkiewicz-Janka J., Nieróbca A.: Wpływ sterowanej strategii ochrony pszenicy jarej na jej zdrowotność i plonowanie w latach 2001-2003. Prog. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin 2005, 45(2): 435-440.
 13. Ufnowska J., Filipiak K.: Tendencje zmian w produkcji roślin pastewnych na gruntach ornych. Wieś Jutra, 2005, 4 (81): 43-45.
 14. Zaliwski A.S., Górski T.: Numerical Maps of the Agroclimate of Poland. Pamiętnik Puławski, 2005, 139:319-326. Wersja elektroniczna PDF.
 15. Zaliwski A., Górski T.: Prawdopodobieństwo dojrzewania kukurydzy - aplikacja internetowa. Inżynieria Rolnicza. 2005, 8(68):401-408. Wersja elektroniczna PDF.
 16. Zaliwski A., Hołaj J.: Internetowy moduł analizy kosztów ochrony pszenicy ozimej. Inżynieria Rolnicza. 2005, 8(68):409-415. Wersja elektroniczna PDF.
 17. Zaliwski A., Hołaj J.: ZEASOFT - System wspomagania decyzji w uprawie kukurydzy. Inżynieria Rolnicza. 2005, 14(74):385-393. Wersja elektroniczna PDF.
Opr. Jacek Hołaj

Ostatnia modyfikacja 8.11.2010
Last modified 8 Nov. 2010