Wstecz (Back)Strona główna (Main Page)
Publikacje Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
(Publications of the Department of Agrometeorology and Applied Informatics)

Publikacje (Publications) 2006
 1. Faber A., Jarosz Z.: Emisja gazów cieplarnianych na poziomie gospodarstwa. Fragm. Agron., 2006, 4.
 2. Filipiak K.: Metody statystyczne stosowane do oceny regionalnego zróżnicowania rolnictwa. IUNG-PIB Puławy. Raporty PIB, 2006, 3: 53-60.
 3. Filipiak K.: Ocena wykorzystania potencjału rolnictwa w ujęciu regionalnym. Wieś Jutra, 2006,  6(95):  18-20.
 4. Filipiak K., Fotyma M.: Wpływ wieloletniego stosowania obornika i nawożenia azotem na plony roślin i pobranie azotu w dwóch  4- letnich zmianowaniach roślin. Naw. Nawoż./Fert. Fertil. (VIII), 2006,  1(26):  71-89.
 5. Filipiak K., Stuczyński T.: Kryteria wyodrębniania obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w świetle badań IUNG. Wieś Jutra, 2006, 6(95): 9-11.
 6. Gawrysiak L. Kozyra J., Pudełko R.: Charakterystyka fizycznogeograficzna województwa podlaskiego. Monografia IUNG-PIB „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej Województwa Podlaskiego”, 2006, Rozdział 2.1.
 7. Kozyra J.: Warunki agroklimatyczne województwa podlaskiego. Monografia IUNG-PIB „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej Województwa Podlaskiego”, 2006, Rozdział 2.2.
 8. Kuś J., Faber A., Madej A.: Przewidywane kierunki zmian w produkcji roślinnej w ujęciu regionalnym. IUNG-PIB Puławy. Raporty PIB,  2006, 3: 195-210.
 9. Łopatka A., Kozyra J., Pudełko R., Stuczyński T., Jadczyszyn J.: Erozja Wietrzna. Monografia IUNG-PIB „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej Województwa Podlaskiego”, 2006, Rozdział 4.2.
 10. Nieróbca A., Horoszkiewicz-Janka J.: Wpływ warunków pogodowych na występowanie grzybów patogenicznych w uprawie pszenicy ozimej. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Rośl., 2006, 47(2).
 11. Pudełko R.: Metody wizualizacji wyników badań odczynu i zasobności gleb na dużych polach uprawnych.  IUNG-PIB Puławy. Raporty PIB, 2006, 1: 17-27.
 12. Pudełko R.: Interpolacja modeli właściwości agrochemicznych gleby. Naw. Nawoż./Fert. Fertil., 2006, 4(25).
 13. Stuczyński T., Filipiak K., Kozyra J., Górski T., Jadczyszyn J.: Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Polsce. IUNG-PIB Puławy, 2006.
 14. Wawer R., Nowocień E., Kozyra J., Budzyńska K.: Cyfrowa mapa zagrożenia erozją wodną powierzchniową obszaru Polski - rozdzielczość przestrzenna 500 m. Rocz. AR Pozn., 2006, CCCLXXV, Rolnictwo 65: 215-223.
 15. Zaliwski A., Hołaj J.: Modelowanie technologii produkcji kukurydzy na ziarno w aspekcie efektywności ekonomicznej. Inż. Rol., 2006, 6(81): 407-414.
Opr. Jacek Hołaj

Ostatnia modyfikacja 7.07.2008
Last modified 7 Jul. 2008