Wstecz (Back) Strona główna (Main Page)
Publikacje Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
(Publications of the Department of Agrometeorology and Applied Informatics)

Publikacje (Publications) 2007
 1. Czyż E., Dexter A., Rutkowska A., Gajda A., Stalenga J., Kawalec A., Faber A., Kozyra J., Nieróbca A., Zaliwski A., Purchała L., Borek R., Borzęcka-Walker M.: Emisja gazów cieplarnianych w zależności od systemów uprawy roli i roślin oraz warunków klimatycznych. [W:] „Jakość środowiska, surowców i żywności”. Instytut Agrofizyki Lublin, 2007, 193-196.
 2. Doroszewski A.: Napromienienie słoneczne jako czynnik regulujący kiełkowanie nasion Oenothera rubricaulis Klebhan. Pam. Puł., 2007, 144: 55-69.
 3. Doroszewski A., Górski T., Kozyra J.: Absorpcja atmosferyczna promieniowania w paśmie alfa pary wodnej: znaczenie w reakcjach fitochromowych. Pam. Puł., 2007, 144: 71-79.
 4. Faber A.: Przegląd wskaźników rolnośrodowiskowych zalecanych do stosowania w ocenie zrównoważonego gospodarowania w rolnictwie. Studia i Raporty IUNG-PIB,  2007, 5: 9-24.
 5. Faber A.: Rozwój integrowanej produkcji w Polsce i na świecie. [W:] „Integrowana Produkcja Roślinna”. IUNG-PIB Puławy, 2007, 7-12.
 6. Faber A., Borek R., Borzęcka-Walker M.: Szacunek sekwestracji węgla w uprawach roślin energetycznych (miskanta i wierzby krzewiastej). Acta Agroph., Rozprawy i Monografie, 2007, 150: 84-89.
 7. Faber A., Kuś J.: Rośliny energetyczne dla różnych siedlisk. Wieś Jutra, 2007, 8-9: 11-12.
 8. Faber A., Kuś J., Stasiak M.: Rośliny energetyczne dla różnych siedlisk. Biomasa dla energetyki i ciepłownictwa: szanse i problemy. Wieś Jutra, 2007, 26-32.
 9. Faber A., Stasiak M., Kuś J.: Wstępna ocena produkcyjności wybranych gatunków roślin energetycznych. Prog. Plant. Prot./Post. Ochr. Rośl., 2007, 47(4).
 10. Fotyma M., Filipiak K., Fotyma E.: Zastosowanie modelu QUADMOD do interpretacji wyników doświadczeń z nawożeniem azotem i modelowania potrzeb nawozowych. Fragm. Agron., 2007, (93): 41-48.
 11. Jarosz Z., Faber A.: Zmiany w użytkowaniu ziemi w województwach. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2007, 5: 169-178.
 12. Kozyra J.: Charakterystyka klimatu. [W:] „Stan i zmiany właściwości gleb użytkowanych rolniczo w województwie dolnośląskim w latach 2000-2005".  IUNG-PIB Puławy, 2007, 15-27.
 13. Kozyra J., Dwornikiewicz J., Nieróbca A., Pietruch Cz.: Agrometeorologiczny system ochrony chmielu przed mączniakiem rzekomym. Prz. Nauk. WIKŚ, 2007, 37: 48-54.
 14. Kuś J., Faber A.: Alternatywne kierunki produkcji rolniczej. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2007, 7: 139-149.
 15. Kuś J., Faber A.: Alternatywne kierunki produkcji rolniczej. [W:] „Współczesne uwarunkowania organizacji produkcji w gospodarstwach rolnych”.  Studia i Raporty IUNG-PIB, 2007, 47-50.
 16. Łopatka A., Stuczyński T., Czyż E., Kozyra J., Jadczyszyn J.: Analiza warunków wodnych gleb i zagrożeń związanych z suszą na przykładzie województwa podlaskiego. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2007,  5: 79-105.
 17. Nieróbca A., Kozyra J., Pudełko R.: Badanie i ocena przebiegu wegetacji roślin w doświadczeniach polowych. [W:] „Emisja gazów cieplarnianych i amoniaku w rolnictwie”. Acta Agroph., Rozprawy i Monografie, 2007, 4: 61-66.
 18. Nieróbca A., Pudełko R., Kozyra J., Smagacz J., Mizak K.: Wykorzystanie pomiarów zdalnych do oceny wiosennego porażenia roślin przez choroby. Prog. Plant. Prot. / Post. Ochr. Rośl., 2007, 47(4): 189-192.
 19. Pudełko R., Korzeniowska-Pucułek R., Stuczyński T.: Struktura użytkowania ziemi i odłogowanie gruntów. [W:] „Stan i zmiany  właściwości gleb użytkowanych rolniczo w województwie dolnośląskim w latach 2000-2005”.  IUNG-PIB Puławy, 2007, 97-113.
 20. Siebielec G., Stuczyński T., Pudełko R.: Ocena stanu zakwaszenia gleb [W:] „Stan i zmiany właściwości gleb użytkowanych rolniczo w województwie dolnośląskim w latach 2000-2005”. IUNG-PIB Puławy, 2007, 158-193.
 21. Stuczyński T., Jadczyszyn J., Zaliwski A.: Systemy Informacji Geograficznej (GIS) jako narzędzia wsparcia decyzji w zarządzaniu i ochronie środowiska. Wademekum klasyfikatora gleb. IUNG-PIB Puławy, 2007, 371-383.
 22. Stuczyński T., Kozyra J., Łopatka A., Siebielec G., Jadczyszyn J., Koza P., Doroszewski A., Wawer R., Nowocień E.: Przyrodnicze uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2007, 77-115.
 23. Zaliwski A.: Oszacowanie emisji podtlenku azotu i metanu z rolnictwa w przekroju województw za 1999–2004. Studia i raporty IUNG-PIB., 2007, 5: 25-47.
 24. Zaliwski A.: Systemy wspomagania decyzji w nowoczesnej produkcji roślinnej. [W:] Integrowana Produkcja Roślinna. IUNG-PIB Puławy, 2007, 13-19.
 25. Zaliwski A., Hołaj J.: System wspomagania decyzji w produkcji kiszonki z kukurydzy. Inż. Rol., 2007, 2(90): 327-332.
 26. Zaliwski A., Nieróbca A.: Internetowy system wspomagania decyzji do określania potrzeby zabiegu przeciw Pseudocercosporella herpotrichoides. Prog. Plant. Prot./Post. Ochr. Rośl., 2007, 47(2): 385-388.
 27. Zaliwski A., Pietruch C.: Narzędzia informatyczne w produkcji roślinnej. Inż. Rol., 2007, 2(90): 333-339.
 28. Zaliwski A., Purchała L.: Oszacowanie emisji podtlenku azotu i metanu z rolnictwa w przekroju województw za 2005. Acta Agroph., 2007, 150(4): 76-83. PDF.
Opr. Jacek Hołaj

Ostatnia modyfikacja 7.07.2008
Last modified 7 Jul. 2008
Kontakt
Feedback