Wstecz (Back) Strona główna (Main Page)
Publikacje Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
(Publications of the Department of Agrometeorology and Applied Informatics)

Publikacje (Publications) 2009
 1. Borek R.: Production and allocation of biomass and radiation use efficiency in four clones of Salix viminalis L. Polish Journal of Agronomy, 2009, 1: 3-8. Wersja elektroniczna PDF.
 2. Borek R.: Wpływ uprawy wierzby i miskanta na bilans wodny w glebie. Postępy Nauk Rolniczych, 2009, 5-6: 97-108. Wersja elektroniczna PDF.
 3. Faber A.: Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię odnawialną a wykorzystanie ziemi w Polsce do 2030 roku. VIII Konferencja "Racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii", MODR, Oddz. Poświętne w Płońsku, 2009, s. 17-23.
 4. Filipiak K.: Ilościowe metody prognozowania w rolnictwie. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2009, 14: 9-18. Wersja elektroniczna PDF.
 5. Filipiak K., Duer I.: Ocena przestrzennej lokalizacji pakietów: ochrona gleb i wód, rolnictwo zrównoważone w oparciu o bazę danych o środowisku.  Studia i Raporty IUNG-PIB, 2009, 15: 161-173. Wersja elektroniczna PDF.
 6. Hołaj J.: Potrzeby informacyjne producentów kukurydzy.  Studia i Raporty IUNG-PIB, 2009, 16: 69-81. Wersja elektroniczna PDF.
 7. Hołaj J.: Potrzeby informacyjne producentów kukurydzy uprawianej na CCM. Inż. Rol., 2009, 5(114): 77-83. Wersja elektroniczna PDF.
 8. Jadczyszyn T., Filipiak K., Igras J.: Ocena stanu agrochemicznego gleb w średnio intensywnych gospodarstwach rolnych. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2009, 14: 175-185. Wersja elektroniczna PDF.
 9. Jarosz Z.: Regionalne zróżnicowanie i prognoza zmian w użytkowaniu ziemi. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2009, 17: 9-31. Wersja elektroniczna PDF.
 10. Jarosz Z.: Zmiany strukturalne w rolnictwie polskim. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2009, 17: 33-48. Wersja elektroniczna PDF.
 11. Kozyra J., Doroszewski A., Nieróbca A.: Zmiany klimatyczne i ich przewidywany wpływ na rolnictwo w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2009, 14: 243-257. Wersja elektroniczna PDF.
 12. Kozyra J., Zaliwski A.S., Nieróbca A., Grabiński J.: System zaleceń rolniczych związanych z przebiegiem pogody. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2009, 16: 97-106. Wersja elektroniczna PDF.
 13. Krasowicz S., Stuczyński T., Doroszewski A.: Produkcja roślinna w Polsce na tle warunków przyrodniczych i ekonomiczno-organizacyjnych. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2009, 14: 27-54. Wersja elektroniczna PDF.
 14. Kuś J., Faber A.: Produkcja roślinna na cele energetyczne a racjonalne wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. I Kongres Nauk Rolniczych, Nauka Praktyce, 2009, s. 61-75. Wersja elektroniczna PDF.
 15. Nieróbca A.: Systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin jako element integrowanej produkcji. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2009, 16: 31-44. Wersja elektroniczna PDF.
 16. Nieróbca A., Pudełko R., Kozyra J.: Zastosowanie metod zdalnych w ochronie roślin. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 2009, 49(4).
 17. Podolska G., Filipiak K.: Wpływ warunków siedliska na poziom plonów i jakość ziarna pszenicy ozimej - Cz. I. Wpływ Rejonu Uprawy. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 2009, 542.
 18. Podolska G., Filipiak K.: Wpływ warunków siedliska na poziom plonów i jakość ziarna pszenicy ozimej - Cz. II. Wpływ warunków glebowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 2009, 542.
 19. Sułek A., Filipiak K.: Plonowanie i cechy jakościowe ziarna pszenicy jarej w rejonie południowo-wschodnim. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 2009, 542: 71-77.
 20. Zaliwski A.S.: Ogólna koncepcja krajowego systemu wspomagania decyzji w zakresie produkcji roślinnej. Inż. Rol., 2009, 6(115): 323-329. Wersja elektroniczna PDF.
 21. Zaliwski A.S.: Organizacja modułu pogodowego krajowego systemu doradztwa w zakresie zrównoważonej produkcji roślinnej. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2009, 16: 107-117. Wersja elektroniczna PDF.
 22. Zaliwski A.S.: System wspomagania decyzji w wyborze odmiany kukurydzy (ZeaSoft). Studia i Raporty IUNG-PIB, 2009, 16: 83-96. Wersja elektroniczna PDF.
Opr. Jacek Hołaj

Ostatnia modyfikacja 22.12.2010
Last modified 22 Dec. 2010
Kontakt
Feedback