Wstecz (Back) Strona główna (Main Page)
Publikacje Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
(Publications of the Department of Agrometeorology and Applied Informatics)

Publikacje (Publications) 2010
 1. Borek R., Faber A., Kozyra J.: Water implications of selected energy crops cultivated on a field scale.  Journal of Food Agriculture & Environment, 2010, Vol. 8, Issue 3&4, pp. 1345-1351
 2. Borzęcka-Walker M.: Nutrient content and uptake by miscanthus plants. EJPAU, 2010, 13(3).
 3. Borzęcka-Walker M.: Zastosowanie oceny cyklu życia w badaniach związanych z produkcją biomasy na cele energetyczne.  Postępy Nauk Rolniczych, 2010, 343(3): 33-48.
 4. Faber A., Pudełko R., Filipiak K., Jadczyszyn J., Borzęcka-Walker M., Borek R., Kozyra J., Mizak K., Świtaj Ł.: Ocena stopnia zrównoważenia rolnictwa w Polsce w różnych skalach przestrzennych.  Studia i Raporty IUNG-PIB, 2010, 20: 9-28. Wersja elektroniczna PDF.
 5. Filipiak K., Jadczyszyn J., Wilkos S.: Wykorzystanie niektórych działań z osi 2 PROW na obszarach problemowych rolnictwa.  Studia i Raporty IUNG-PIB, 2010, 21: 55-65. Wersja elektroniczna PDF.
 6. Fotyma M., Kęsik K., Pietruch Cz.: Azot mineralny w glebach jako wskaźnik potrzeb nawozowych roślin i stanu czystości wód glebowo-gruntowych.  Naw. Nawoż. (Fert. Fertil.), 2010, 38: 5-80. Abstrakt PDF.
 7. Hołaj J.: Potrzeby informacyjne producentów chmielu przy przesadzaniu roślin.  Inżynieria Rolnicza, 2010, 4(122): 67-72. Wersja elektroniczna PDF.
 8. Jadczyszyn J., Filipiak K., Stuczyński T., Koza P., Wilkos S.: Obszary problemowe rolnictwa (OPR) i obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Polsce - różnice kryteriów i zasięgów przestrzennych.  Studia i Raporty IUNG-PIB, 2010, 21: 9-20. Wersja elektroniczna PDF.
 9. Jadczyszyn T., Pietruch Cz., Lipiński W.: Monitoring zawartości azotu mineralnego w glebach Polski w latach 2007-2009.  Naw. Nawoż. (Fert. Fertil.), 2010, 38: 84-110. Abstrakt PDF.
 10. Jarosz Z.: Zmiany w użytkowaniu ziemi w Polsce.  Studia i Raporty IUNG-PIB, 2010, 20: 96-109. Wersja elektroniczna PDF.
 11. Jarosz Z., Igras J., Pudełko R., Kubsik K.: Cost evaluation of the application of the differentiated nitro gen doses on winter wheat field.  Polish Journal of Agronomy, 2010, 2: 27-29. Wersja elektroniczna PDF.
 12. Kozyra J., Nieróbca A., Mizak K., Pudełko R., Borzęcka-Walker M., Faber A., Doroszewski A.: Zmiana klimatu - nowe wyzwanie dla rolnictwa.  Studia i Raporty IUNG-PIB, 2010, 19: 133-144. Wersja elektroniczna PDF.
 13. Nieróbca A.: Porażenie chorobami pszenicy ozimej uprawianej w płodozmianie zbożowym w zależności od stopnia intensywności technologii produkcji.  Post. Ochr. Rośl. / Prog. Plant Prot., 2010, Vol. 50(4): 1812-1816. Wersja elektroniczna PDF.
 14. Nieróbca A., Zaliwski A.S., Horoszkiewicz-Janka J.: Rozwój internetowego systemu wspomagania decyzji w ochronie zbóż. Inżynieria Rolnicza, 2010, 7(125): 167-173. Wersja elektroniczna PDF.
 15. Nieróbca A.: Porażenie chorobami pszenicy ozimej uprawianej w płodozmianie zbożowym w zależności od stopnia intensywności technologii produkcji.  Post. Ochr. Rośl. / Prog. Plant Prot., 2010, Vol. 50(4): 1812-1816. Wersja elektroniczna PDF.
 16. Olesen J.E., Trnka M., Kersebaum K.C., Skjelvag A.O., Seguin B., Peltonen-Sainio P., Rossi F., Kozyra J., Micale F.: Impacts and adaptation of European crop production systems to climate change.  European Journal of Agronomy, 2010, 34: 96-112.
 17. Peltonen-Sainioa P., Jauhiainena L., Trnka M., Olesen J.E., Calanca P., Eckerstene H., Eitzinger J., Gobing A., Kersebaum K.C., Kozyra J., Kumar S., Dalla Marta A., Micale F., Schaa B., Seguin B., O.Skjelvag A., Orlandini S.: Coincidence of variation in yield and climate in Europe.  Agriculture Ecosystem & Environment, 2010, 139: 483-489.
 18. Pudełko R., Faber A.: Dobór roślin energetycznych dostosowanych do uprawy w wybranych rejonach kraju.  Nowoczesne technologie pozyskiwania i energetycznego wykorzystania biomasy, Instytut Energetyki, Warszawa, 2010, s. 50-68.
 19. Zaliwski A.S.: Pozyskiwanie i wykorzystanie danych pogodowych w krajowym systemie wspomagania decyzji w produkcji roślinnej. Inżynieria Rolnicza, 2010, 5(123): 311-317. Wersja elektroniczna PDF.
 20. Zaliwski A.S.: Tendencje zmian w emisji metanu (CH4) i nadtlenku azotu (N2O) w przekroju województw. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2010, 20:87-95. Wersja elektroniczna PDF.
 21. Zaliwski A.S., Nieróbca A.: Przedstawienie systemu wspomagania decyzji do określania potrzeby zabiegu przeciw septoriozie plew pszenicy (Septoria nodorum).  Post. Ochr. Rośl. / Prog. Plant Prot., 2010, Vol. 50(4): 1837-1840. Wersja elektroniczna PDF.
 22. Zaliwski A.S., Nieróbca A.: Walidacja systemu wspomagania decyzji ZeaSoft - modele plonów.  Inżynieria Rolnicza. 2010, 7(125): 253-259. Wersja elektroniczna PDF.
Opr. Jacek Hołaj

Ostatnia modyfikacja 06.12.2011
Last modified 06 Dec. 2011
Kontakt
Feedback