Wstecz (Back) Strona główna (Main Page)
Publikacje Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
(Publications of the Department of Agrometeorology and Applied Informatics)

Publikacje (Publications) 2011
 1. Borzęcka-Walker M., Faber A., Mizak K., Pudełko R., Syp A.: Soil Carbon Sequestration Under Bioenergy Crops in Poland. Principles, Application and Assessment in Soil Science, Burcu Özkaraova Güngör E. (Ed.), 2011, ISBN: 978-953-307-740-6, InTech. Available from: PDF.
 2. Borzęcka-Walker M., Faber A., Pudełko R., Kozyra J., Syp A., Borek R.: Life cycle assessment (LCA) of crops for energy production. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2011, 9 (3&4): 698 - 700. PDF.
 3. Doroszewski A.: Skład spektralny promieniowania jako czynnik kształtujący pokrój i plon pszenicy. Monografie i Rozprawy Naukowe, IUNG-PIB Puławy, 2011, 28: 1-141. PDF.
 4. Górski T., Kozyra J.: Agroklimatyczna norma średniej temperatury powietrza w Polsce na lata 2011-2020. Polish Journal of Agronomy, 2011, 5: 21-28. PDF.
 5. Hołaj J.: Straty plonu a próg opłacalności ochrony zbóż. Inżynieria Rolnicza, 2011, 1(126): 77-83. PDF.
 6. Kundzewicz Z.W., Kozyra J.: Ocena zmian klimatu i ograniczanie wpływu zagrożeń klimatycznych w odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskich. Polish Journal of Agronomy, 2011, 7: 68-81. PDF.
 7. Mizak K., Pudełko R., Kozyra J., Nieróbca A., Doroszewski A., Świtaj Ł., Łopatka A.: Wyniki monitoringu Suszy Rolniczej w uprawach pszenicy ozimej w Polsce w latach 2008-2010. Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, 2011, T. 11, z. 2(34): 95-107. PDF.
 8. Nieróbca A.: Występowanie chorób na pszenżycie ozimym uprawianym w płodozmianie zbożowym w zależności od stopnia intensywności technologii produkcji. Post. Ochr. Rośl. / Prog. Plant Prot., 2011, 51: 1323-1327. PDF.
 9. Rozakis S., Zaliwski A.S.: Web DSS for Bio-Energy Projects Evaluation. (In:) Lorencowicz E., Uziak J., Huyghebaert B. (eds.). Conf. proc. V International Scientific Symposium "Farm Machinery and Process Management in Sustainable Agriculture", Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin, 23-24 Nov. 2011, p. 127-130. PDF.
 10. Syp A., Faber A., Kozyra J., Borek R., Pudełko R., Borzęcka-Walker M., Jarosz Z.: Modelling impact of climate changes and management practices on greenhouse gas emissions from arable soils in the eastern part of Poland. Polish Journal of Environmental Studies, 2011, Vol. 20, No 6: 1593-1602. PDF.
 11. Trnka M., Olesen J.E., Kersebaum K.C., Skjelvåg A.O., Eitzinger J., Seguin B., Peltonen-Sainioa P., Rӧtter R., Iglesias A., Orlandini S., Dubrowski M., Hlavinka P., Balek J., Eckersten H., Cloppet E., Gobin A., Vučetić V., Nejedlik P., Kumar S., Lalic B., Mestre A., Rossi F., Kozyra J., Alexandrov V., Semerádová D., Žalud Z.: Agroclimatic conditions in Europe under climate change. Global Change Biology, 2011, 17: 2298-2318. PDF.
 12. Woch F., Wierzbicki K., Eymontt A., Dziadkowicz-Ilkowska A., Syp A., Kopiński J., Pietruch Cz., Nierubca M., Miklewski A., Maśloch P.: Efektywność gospodarcza i ekonomiczna scalania gruntów w Polsce. Monografie i Rozprawy Naukowe, IUNG-PIB Puławy, 2011, 32: 1-221.
 13. Zaliwski A.S.: Information - is it Subjective or Objective? tripleC 9(1): 77-92, 2011, ISSN 1726-670X, PDF.
Opr. Jacek Hołaj

Ostatnia modyfikacja 18.12.2012
Last modified 18 Dec. 2012
Kontakt
Feedback