Publikacje Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
(Publications of the Department of Agrometeorology and Applied Informatics)

Publikacje (Publications) 2012
 1. Borzęcka-Walker Magdalena, Faber Antoni, Kozyra Jerzy, Pudełko Rafał, Mizak Katarzyna, Syp Alina: Modelling the impact of climate change on miscanthus and willow for their potential productivity in Poland. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2012, 10 (3&4): 1437-1440.
 2. Borzęcka-Walker Magdalena, Faber Antoni, Syp Alina, Pudełko Rafał, Mizak Katarzyna: Simulation of greenhouse gases from miscanthus cultivation in Poland using the DNDC model. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2012, 10(2): 1187-1190.
 3. Doroszewski Andrzej, Jadczyszyn Jan, Kozyra Jerzy, Pudełko Rafał, Stuczyński Tomasz, Mizak Katarzyna, Łopatka Artur, Koza Piotr, Górski Tadeusz, Wróblewska Elżbieta: Podstawy Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej. Woda Środowisko Obszary Wiejskie, 2012 (IV-VI), T. 12, z. 2(38): 77-91.
 4. Faber Antoni, Borek Robert, Borzęcka-Walker Magdalena, Jarosz Zuzanna, Kozyra Jerzy, Pudełko Rafał, Syp Alina, Zaliwski Andrzej Stanisław: Bilans węgla i emisji gazów cieplarnianych (CO2, CH4, N2O) w polskim rolnictwie. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, IERiGŻ Warszawa, 2012, T. 15, nr 50: 9-37.
 5. Faber Antoni, Krasowicz Stanisław, Matyka Mariusz: Uwarunkowania środowiskowe. Praca zbiorowa po redakcją Barbary Kołodziej i Mariusza Matyki: Odnawialne źródła energii. PWRL Warszawa, rozdz. 2.2: 57-65.
 6. Faber Antoni, Łopatka Artur, Kaczyński Radosław, Pudełko Rafał, Kozyra Jerzy, Borzęcka-Walker Magdalena, Syp Alina: Assessment of existing soil organic carbon stocks and changes at a national and regional level in Poland. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2012, 10(3&4 ): 1210-121.
 7. Faber Antoni, Pudełko Rafał, Borek Robert, Borzęcka-Walker Magdalena, Syp Alina, Krasuska Ewa, Mathiou Panagioula: Economic potential of perennial energy crops in Poland. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2012, 10 (3&4): 1178-1182.
 8. Kozyra Jerzy, Nieróbca Anna, Mizak Katarzyna, Pudełko Rafał, Świtaj Łukasz, Kozak Małgorzata: Diagnoza i prognoza warunków produkcji rolniczej w Polsce w wyniku oddziaływania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych. Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo - Zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego: Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. IMGW-PIB Warszawa, 2012, T. 3: 265-277.
 9. Nieróbca Anna, Nieróbca Piotr: Występowanie chorób na jęczmieniu jarym uprawianym w płodozmianie zbożowym w zależności od stopnia intensywności technologii produkcji. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 2012, 52(4): 941-944.
 10. Pudełko Rafał, Borzęcka-Walker Magdalena, Faber Antoni, Borek Robert, Jarosz Zuzanna, Syp Alina: The technical potential of perennial energy crops in Poland. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2012, 10(2): 781-784.
 11. Pudełko Rafał, Niedźwiecki Jacek, Debaene Guillaume, Igras Janusz, Kubsik Krzysztof: The remote sensing assessment of potential productivity of a field with soil spatial variability. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2012, 10(2): 790-793.
 12. Pudełko Rafał, Stuczyński Tomasz, Borzęcka-Walker Magdalena: The suitability of an unmanned aerial vehicle (UAV) for the evaluation of experimental fields and crops. Žemdirbyste=Agriculture, 2012, Vol. 99, No 4: 431-436.
 13. Rozakis Stelios, Md. Haque Imdadul, Natsis Athanasios, Borzęcka-Walker Magdalena, Mizak Katarzyna: Cost-effectiveness of bioethanol policies to reduce carbon dioxide emissions in Greece. The International Journal of Life Cycle Assessment, 2012, ISSN 0948-3349, DOI 10.1007/s11367-012-0471-2.
 14. Stanisławska-Glubiak Ewa, Korzeniowska Jolanta, Pietruch Czesław: Programy komputerowe jako narzędzia wspomagające efektywne i bezpieczne nawożenie roślin mikroelementami. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2012, 28(2): 21-30, PDF.
 15. Syp Alina, Faber Antoni: Zastosowanie modelu DNDC do symulacji plonów roślin i oceny wpływu na środowisko w zmieniających się warunkach klimatycznych i różnych systemach uprawy. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. XIV, z. 5: 183-187.
 16. Syp Alina, Faber Antoni, Borzęcka-Walker Magdalena: Simulation of soil organic carbon in long-term experiments in Poland using the DNDC model. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2012, 10 (3&4): 1224-1229.
 17. Syp Alina, Jarosz Zuzanna, Faber Antoni, Borzęcka-Walker Magdalena, Pudełko Rafał: Greenhouse gas emissions from winter wheat cultivation for bioethanol production in Poland. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2012, 10 (3&4): 1169-1172.
 18. Zaliwski Andrzej Stanisław: Walidacja systemu wspomagania decyzji ZeaSoft - moduł nawożenia. Inżynieria Rolnicza, 2012, 2(137): 357-365, PDF.
 19. Zaliwski Andrzej Stanisław, Hołaj Jacek: Modele gospodarstwa jako źródło danych do optymalizacji produkcji roślin energetycznych w gminie. Inżynieria Rolnicza, 2012, 2(137), T. 2: 347-355, PDF.
 20. Zaliwski Andrzej Stanisław, Pietruch Czesław: Model rozwoju mączniaka rzekomego (Pseudoperonospora humuli) - aplikacja internetowa. Inżynieria Rolnicza, 2012, 4(139): 457-464, PDF.
Opr. Jacek Hołaj, Andrzej S. Zaliwski

Ostatnia modyfikacja 16.07.2015
Last modified 16 July 2015
Kontakt
Feedback