Publikacje Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
(Publications of the Department of Agrometeorology and Applied Informatics)

Publikacje (Publications) 2013
 1. Borzęcka-Walker Magdalena, Borek Robert, Faber Antoni, Pudełko Rafał, Kozyra Jerzy, Syp Alina, Matyka Mariusz: Carbon and nitrogen balances in soil under SRC willow using the DNDC model. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2013, 11 (3&4 ): 1920-1925.
 2. Borzęcka-Walker Magdalena, Faber Antoni, Jarosz Zuzanna, Syp Alina, Pudełko Rafał: Greenhouse gas emissions from rape seed cultivation for FAME production in Poland. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2013, 11(1): 1064-1068.
 3. Borzęcka-Walker Magdalena, Faber Antoni, Pudełko Rafał, Jarosz Zuzanna, Syp Alina, Kozyra Jerzy: Optimisation and risk analysis of greenhouse gas emissions depending on yield and nitrogen rates in rapeseed cultivation. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2013, 11 (3&4): 1002-1004.
 4. Doroszewski Andrzej, Wróblewska Elżbieta, Jóźwicki Tomasz, Mizak Katarzyna: Ocena szkód w roślinach sadowniczych i ogrodniczych powodowanych przez przymrozki w maju 2011 roku. Acta Agrophysica, 2013, 20(2): 269-281.
 5. Jarosz Zuzanna: Systemy ekspertowe w produkcji roślinnej. Studia i raporty IUNG-PIB, 2013, 33(7): 69-78, PDF.
 6. Jarosz Zuzanna, Faber Antoni, Syp Alina: Wpływ uprawy roślin bioenergetycznych na środowisko. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. XV, z. 3: 131-135.
 7. Jarosz Zuzanna, Faber Antoni, Syp Alina: Wpływ uprawy surowców przeznaczonych do produkcji biopaliw na strukturę zasiewów. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. XV, z. 4: 152-157.
 8. Kopiński Jerzy, Nieróbca Anna, Ochal Piotr: Ocena wpływu warunków pogodowych i zakwaszenia gleb w Polsce na kształtowanie produkcyjności roślinnej. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, T. 13, z. 2(42): 53-63.
 9. Krasuska Ewa, Faber Antoni, Pudełko Rafał, Jarosz Zuzanna, Borzęcka-Walker Magdalena, Kozyra Jerzy, Syp Alina: Emission saving opportunities for corn cultivation for ethanol in Poland. Journal of Food, Agriculture and Environment, 2013, 11 ( 3&4): 2050-2053.
 10. Krasuska Ewa, Pudełko Rafał, Faber Antoni, Jarosz Zuzanna, Borzęcka-Walker Magdalena, Syp Alina, Kozyra Jerzy: Optimization and risk analysis of greenhouse gas emissions depending on yield and nitrogen rates in winter wheat cultivation. Journal of Food, Agriculture and Environment, 2013, 11 ( 3&4): 2217-2219.
 11. Nieróbca Anna, Kozyra Jerzy, Mizak Katarzyna, Wróblewska Elżbieta: Zmiana długości okresu wegetacyjnego w Polsce. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, T. 13, z. 2(42): 81-94.
 12. Rozakis Stelios, Kremmydas Dimitrios, Pudełko Rafał, Borzęcka-Walker Magdalena, Faber Antoni: Straw potential for energy purposes in Poland and optimal allocation to major co-firing power plants. Biomass and Bioenergy, 58: 275-285.
 13. Syp Alina, Faber Antoni, Borzęcka-Walker Magdalena: An assessment of biomass production potential in Poland and impacts on food security. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2013, 11 (3&4): 1721-1725.
 14. Zaliwski Andrzej Stanisław: Aspekty technologiczno-oganizacyjne łączenia produkcji rolniczej na cele żywnościowe i energię. Inżynieria Rolnicza, 2013, 4(147): 399-408, PDF.
 15. Zaliwski Andrzej Stanisław: Informacja, wiedza, decyzje i systemy wspomagania decyzji. Studia i raporty IUNG-PIB, 2013, 33(7): 45-68, PDF.
 16. Zaliwski Andrzej Stanisław: Program AGROEFEKT w wersji internetowej - AGROEFEKT-2012-ONLINE. Studia i raporty IUNG-PIB, 2013, 33(7): 97-111, PDF.
 17. Zaliwski Andrzej S., Faber Antoni, Pudełko Rafał, Biberacher Markus, Gadocha Sabine, Borzęcka-Walker Magdalena: Biomass supply for co-firing in main-network power stations in Poland. Journal of Food, Agriculture and Environment, 2013, 11(3&4): 2031-2035.
 18. Zaliwski Andrzej Stanisław, Hołaj Jacek: Procedury interpolacyjne do określania parametrów technologii uprawy wierzby energetycznej. Inżynieria Rolnicza, 2013, 4(147), T. 1: 409-418, PDF.
 19. Zaliwski Andrzej Stanisław, Nieróbca Anna: Migracja portalu IPM do Windows Server 2008. Studia i raporty IUNG-PIB, 2013, 33(7): 79-96, PDF.
Opr. Andrzej S. Zaliwski, Jacek Hołaj

Ostatnia modyfikacja 16.07.2015
Last modified 16 July 2015
Kontakt
Feedback