Stan zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi - mapa numeryczna
(State of soil pollution with heavy metals - numerical map)
Stan zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi (State of soil pollution with heavy metals)
Plik (file) 456 KB
Numeryczna mapa stanu zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi.  Opracowanie: H.Terelak, M.Piotrowska, K.Budzyńska, Cz.Pietruch, A.Zaliwski, E.Wróblewska, IUNG Puławy 1996.
State of soil pollution with heavy metals. Numerical map.  Elaborated by: H.Terelak, M.Piotrowska, K.Budzyńska, Cz.Pietruch, A.Zaliwski, E.Wróblewska, IUNG Puławy 1996.