Fragment numerycznej mapy glebowo-rolniczej gminy Suchowola w skali 1:25.000
(A section of the numerical soil agricultural map of the Suchowola commune to the scale of 1:25,000)
Fragment numerycznej mapy glebowo-rolniczej gminy Suchowola w skali 1:25.000 (A section of the numerical soil agricultural map of the Suchowola commune to the scale of 1:25,000)
Plik (file) 363 KB
Fragment numerycznej mapy glebowo-rolniczej gminy Suchowola w skali 1:25.000.  Opracowanie: E.Wróblewska, A.Krakowiak, K.Budzyńska, IUNG Puławy 1996.
A section of the numerical soil agricultural map of the Suchowola commune to the scale of 1:25,000.  Elaborated by: E.Wróblewska, A.Krakowiak, K.Budzyńska, IUNG Puławy 1996.