Średnia temperatura w roku - mapa numeryczna
(Mean yearly temperature - numerical map)
Średnia temperatura w roku (Mean yearly temperature)
Plik (file) 129 KB
Numeryczna mapa średniej temperatury w roku. Opracowanie: K.Górska, T.Górski, E.Wróblewska, A.Zaliwski, IUNG Puławy 1996.
Mean yearly temperature. Numerical map. Elaborated by: K.Górska, T.Górski, E.Wróblewska, A.Zaliwski, IUNG Puławy 1996.