Wstecz (Back)
Numeryczna mapa występowania Polygonum convolvulus w roślinach uprawnych
(Numerical map of Polygonum convolvulus distribution in crops)
Polygonum convolvulus w roślinach uprawnych (Polygonum convolvulus in crops)
Plik (file) 635 KB
Numeryczna mapa występowania Polygonum convolvulus w roślinach uprawnych.   Opracowanie: Rola H., Rola J., Zaliwski A., Wróblewska E., Hołaj J. IUNG Puławy 2001.
Numerical map of Polygonum convolvulus distribution in crops.   Elaborated by: Rola H., Rola J., Zaliwski A., Wróblewska E., Hołaj J. IUNG Puławy 2001.